Bełżyce

amek zbudowany został w 1416 roku przez Spytka z Tarnowa herbu Leliwa. Była to kamienno - ceglana budowla obronna z dobudowaną częścią drewnianą mająca dwie kondygnacje, posiadająca kaplice a także skarbiec mieszczący się w baszcie. Całe założenie otaczały początkowo  wały i fosa a po późniejszych przebudowach także mury obronne.
  Gdy właścicielami zamku była rodzina Pileckich odbył się w nim zjazd szlachty, która w 1446 roku wybrała na króla Polski Kazimierza Jagiellończyka po śmierci w bitwie pod Warną Władysława Warneńczyka.
  Z rąk Pileckich zamek przeszedł we władanie Andrzeja Bzickiego, który to ożeniwszy się z wdową Anną Kobylańską z domu Pilecką otrzymał go jako posag. Po bezpotomnej śmierci Bzickiego zamek przechodzi do rodziny Spinków a od nich w 1599 roku kupuje go podkomorzy chełmski Paweł Orzechowski herbu Rogala ożeniony z Zofią Spinkówną.
 Dość ciekawie wyglądała kwestia wiary. Bzicki był kalwinem, Spinkowie częściowo kalwinami a częściowo arianami natomiast Paweł Orzechowski to arianin, jego brat i siostra to ewangelicy a jego druga żona Elżbieta Oleśnicka to ewangeliczka reformowana.
  W zamku mieścił się zbór ariański a także szkoła.
  Podczas powstania Chmielnickiego (1648 rok) zamek został zniszczony. Opuszczona na początku XIX wieku budowla niszczała i dopiero w 1829 roku postanowiono rozebrać zewnętrzne umocnienia wraz z basztami a budynki przeznaczyć na gorzelnię i browar. W czasie drugiej wojny światowej ponownie zmieniono przeznaczenie dawnego zamku i umieszczono w nim mleczarnię funkcjonującą do dnia dzisiejszego.
  Pozostałości dawnego zamku widoczne są w dolnych pomieszczeniach obecnej mleczarni w formie sklepień kolebkowych z lunetami. Na zewnątrz budynek niczym nie przypomina średniowiecznej warowni.