Wolbórz
amek zbudowany został w połowie XIV wieku przez biskupa kujawskiego Macieja z Gołańczy lub biskupa Zbyluta bratanka Macieja. Była to murowana budowla założona na planie czworoboku powstała wśród mokradeł.
 W późniejszym czasie zamek był rozbudowywany. W narożnikach znajdowały się wieżyczki, była też trzykondygnacyjna baszta, całość otaczała fosa. Wjazd prowadził przez most nad fosą z wodą i bramę. Obok zamku znajdowało się podgrodzie gospodarcze zwane Zamkiem Dolnym.
  Rok 1671 to zniszczenie zamku przez pożar ale tym razem założenie zostało szybko odbudowane. Niestety następny pożar w 1776 roku spowodował, że zrezygnowano z odbudowy zamku. Mieszkający na nim biskup Antoni Ostrowski przeniósł się do wybudowanego wcześniej pałacu. Budowla niszczała aż zdecydowano się na jej rozebranie.
  W swoich murach zamek gościł kilku królów Polski a byli to: Władysław Jagiełło, Zygmuny August, Stefan Batory, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski oraz Stanisław August Poniatowski.
  Dzisiaj po zamku nie ma śladu.