Opoczno

amek zbudowany został w latach 1360 - 1365 na polecenie króla Polski Kazimierza Wielkiego. Był on jednym z elementów obronnych miasta i znajdował się w jego południowym narożniku. Nie jest znany wygląd tego założenia. Prawdopodobnie posiadał budynek mieszkalny i wieżę, o której wspomina lustracja z 1620 roku. W tym okresie był on siedzibą starostów królewskich i pełnił funkcje administracyjne.
  W późniejszym okresie zamek był zrujnowany i opuszczony i dopiero w 1620 roku ponownie go odremontowano. Kolejne jego zniszczenie miało miejsce około 1655 roku a jego sprawcami byli szwedzcy żołnierze. Został jednak ponownie odbudowany lecz jego rola nie była zbyt duża gdyż w połowie XIX wieku pozostała tylko ruina. Na jej to fundamentach powstała w 1874 roku nowa budowla i miały w niej  swoją siedzibę władze miejskie. Było to murowane, dwuskrzydłowe założenie z ozdobną attyką w pseudo renesansowym stylu.
  Po drugiej wojnie światowej w budynku mieścił się szpital, biblioteka a obecnie Muzeum Regionalne.