Majkowice

amek zbudowany został nad rzeką Pilicą prawdopodobnie w XIII wieku przez rodzinę Nagodziców herbu Jelita. Do nich to należały te ziemie w XII i XIII wieku. Nie można dokładnie ustalić ani daty jego budowy, ani wyglądu, ani też jego właściciela gdyż pierwsza pisana wzmianka o zamku pochodzi z 1491 roku. Wymieniany wtedy jest jako "castrum Surdeka".
  Wiadomo natomiast, że z końcem XIV wieku właścicielem tychże ziem był Żegota z Majkowic a następnie jego bliżsi i dalsi krewni. Majkowscy władali ziemiami do połowy XVI wieku a po nich właścicielami została rodzina Zakrzowskich lub Zakrzewskich. Lecz w tym okresie średniowieczna budowla jest już tylko ruiną. I znowu nieznana jest przyczyna opuszczenia budowli. Majkowscy postanowili wybudować nową, większą siedzibę rodową i prawdopodobnie z tego powodu stary zamek został opuszczony. Jego niewielkie pozostałości wraz z nasypem zostały zrównane z ziemią przez Niemców podczas budowy umocnień wzdłuż Pilicy w czasie drugiej wojny światowej.
  Do dzisiaj z tego założenia nie pozostał żaden ślad.


  Ruiny, które dotrwały do naszych czasów to fragmenty renesansowego dworu wzniesionego w początku XVI wieku przez rodzinę Majkowskich - Nagodziców. Była to niewielka budowla składająca się z budynku mieszkalnego, dwóch ryzalitów, dziedzińca i baszty - kwadratowej u dołu a ośmiokątnej u góry. Dwór zamieszkany był do początku XVII wieku a dalsza jego historia do tej pory jest mało znana.