Damujowice
amek zbudowany został w połowie XV wieku na wzniesieniu nad rzeką Drzewiczką. Była to kamienna budowla obronna posiadająca cztery wieże a otoczona była wałem i fosą z wodą.
  Podczas szwedzkiego najazdu w 1655 roku zamek został zniszczony i później nie był już odbudowany. 
   Z początkiem drugiej wojny światowej stała jeszcze jedna z wież dawnego zamku a po wojnie zobaczyć można było jego piwnice.
  Obecnie w miejscu gdzie stał zamek znajduje się staw rybny.