Brzeźnica
amek rozpoczęto budować w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. Usypane zostało wzniesienie, które następnie otoczono fosą. Prawdopodobnie miała to być kolejna budowla broniąca granic ówczesnej Polski od strony zachodniej lecz nie została nigdy ukończona. W następnym stuleciu na wzniesieniu stał drewniany dwór obronny, który służył za siedzibę królewskich starostów. O tej budowli dowiadujemy się z lustracji jaka miała miejsce w 1564 - 1565 roku.
  Do dzisiaj nie wiadomo gdzie znajdowało się miejsce, w którym zamierzano postawić warownię.