Bolesławiec

amek zbudowany został na sztucznym nasypie przez księcia Bolesława Pobożnego w XIII wieku. Zamek zbudowano na planie owalu. Znajdowały się tam dwa budynki mieszkalne po stronie wschodniej, stronę zachodnią zajmowała ośmioboczna wieża mająca prawie 22 metry wysokości, wjazd do zamku prowadził przez wieżę bramną usytuowaną w południowej części założenia a wszystko to otoczone było wysokim i szerokim murem obronnym.
   W XIV wieku zamek należy do króla Polski Kazimierza Wielkiego a później do Władysława Opolczyka, króry rozbudowuje budowlą.
  Za panowania Władysława Jagiełły zamek jest siedzibą starostów. Jeden z nich Kacper Denhoff  w latach 1625 - 1628  przebudowuje zamek. 
  W 1704 roku zamek zostaje opuszczony i od tego czasu popada w ruinę.
  W latach siedemdziesiątych XX wieku przeprowadzono prace konserwatorskie i dzisiaj możemy oglądać ośmioboczną wieżę, fundamenty dawnych zabudowań, fragmenty bramy wjazdowej i murów.