Besiekiery

amek zbudowany został około 1500 roku przez Wawrzyńca Sokołowskiego. Była to murowana budowla wzniesiona na planie prostokąta. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny znajdował się po stronie północnej, wjazd do zamku prowadził przez wieżę bramną usytuowaną po stronie południowej a poprzedzał go most zwodzony. Całe założenie otaczały mury obronne i fosa.
  Pod koniec XVI wieku gdy właścicielem zamku był kardynał Andrzej Batory zamek został przebudowany. Prawie pół wieku później nastąpiła następna przebudowa tym razem spowodowana zniszczeniami jakie dla zamku przyniósł najazd Szwedów w 1655 roku. Inicjatorem odbudowy był Jan Szczawiński herbu Prawdzic - starosta łęczycki. Następna przebudowa miała miejsce w XVIII wieku i przeprowadziła ją rodzina Gajewskich - kolejni właściciele zamku. Obniżony został o jedno piętro budynek mieszkalny a przy wieży bramnej powstały nowe budynki.
  Z początkiem XIX wieku zamek został opuszczony i zaczął popadać w ruinę.
  Obecnie z zamku pozostały fragmenty ścian, murów i fosy.