Sadłowo

 

amek z cegły zbudowany został około 1367 roku przez kasztelana rypińskiego Piotra Świnkę. Był to obronny budynek mieszkalny z przylegającą do niego kaplicą.

W 1431 roku zamek został zniszczony przez Krzyżaków. Podczas wojny trzynastoletniej w 1463 roku zamek ponownie zdobyli Krzyżacy lecz już rok później został on odbity przez wojska polskie pod wodzą księcia płockiego Konrada III Rudego.

Podczas szwedzkiego "potopu" budowla została zniszczona i już jej nie odbudowano.

Obecnie po zamku w Sadłowie zachował się czytelny, choć bardzo już zniszczony, kopiec ziemny, ulokowany w obniżeniu koło niewielkiego cieku. Stwierdzono także, że zamek został gruntownie rozebrany, ale do dnia dzisiejszego, pod powierzchnią ziemi, zachowała się większość partii murów fundamentowych murów obwodowych i kilku stojących na zamku budynków. Pozwoliły one nie tylko na rysunkową rekonstrukcję rzutu zamku, ale nawet także na sporządzenie jego hipotetycznego wizerunku. Obecnie prowadzone są prace nad pełnym opracowaniem wyników opisanych badań.