Radziejów

 ierwotny zamek a raczej dwór zbudowany został w XIV wieku. Była to drewniano - murowana budowla obronna z wieżą. Przebywali w nim królowie polscy Władysław Łokietek i Władysław Jagiełło. Na zamku urodziła się córka Łokietka - Jadwiga a Władysław Jagiełło w 1422 roku wydał tutaj zaręczyny swojej córki.

  W późniejszym czasie drewniane budowle zamkowe zostały zmienione na murowane i tak w XVI wieku ówczesna siedziba królewskich starostów była w całości murowana.

  Pierwszymi starostami wymienionymi w dokumentach byli członkowie rodziny Leszczyńskich, następnie Orzelskich, Sokołowskich, Mielżyńskich, Kossowskich i Zakrzewskich.

  Nie miał szczęścia radziejowski zamek podczas wojen szwedzkich. Zarówno w czasie "potopu" w 1657 roku jak i w późniejszej - III wojnie północnej w 1702 i 1704 roku ulegał zniszczeniu. Wprawdzie zawsze zostawał odremontowany ale były to prace przysposabiające budowlę do użytku niż poważne prace budowlane.

  Zamek służył za miejsce sejmików i sądów grodzkich a także znajdowało się tutaj archiwum ksiąg grodzkich i ziemskich.

  W 1775 roku po wcześniejszym pożarze miasta z zamku pozostała kwadratowa wieża wraz z dobudowaną do niej kancelarią oraz gospodarcze budynki zamkowe, w których mieścił się m.in. browar ze słodownią, karczma, młyn. Jednak coraz bardziej budowla niszczała i w końcu już nie nadawała się do użytku. Ostatecznie zdecydowano się na jej rozbiórkę i nastąpiło to w 1820 roku.

  Podobno zamek miał mieć tunel łączący go z położonym nieopodal klasztorem i kościołem farnym.

 Obecnie po zamku nie ma śladu.