Kamień Krajeński
amek zbudowany został około 1360 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię Skotnickiego. Była to murowana budowla obronna otoczona murem i fosą z wodą.
  Podczas wojny domowej w Wielkopolsce został zdobyty przez zwolenników księcia mazowieckiego Ziemowita. W późniejszym czasie był dwukrotnie oblegany przez wojska krzyżackie i dopiero w 1422 roku udało się im zdobyć warownię. Po jej zajęciu została ona zniszczona.
  Jednakże zamek został przynajmniej częściowo odbudowany gdyż jego ostateczny kres przypada na 1721 roku. Wcześniej, bo w 1685 roku stała jeszcze część zamkowego budynku mieszkalnego z piwnicami  oraz dwoma pokojami, których zatrzymywał się arcybiskup podczas swojego pobytu w mieście.
W następnych wiekach uległa całkowitej rozbiórce i do dzisiaj nie ma po niej żadnego śladu.