Inowrocław
amek zbudowany został około 1240 roku przez księcia Kazimierza Kujawskiego syna Konrada Mazowieckiego. Prawdopodobnie był to murowany budynek mieszkalny, wieża obronna a wszystko otoczone było wałem ziemnym i palisadą (wygląd tego zamku nie jest znany).
  W 1332 roku zamek został zdobyty przez Krzyżaków.
  Stojący blisko miasta zamek zostaje wraz z nim otoczony murami obronnymi i włączony w pierścień obronny miasta.
  Gdy za panowania Władysława Łokietka zostają do Polski przyłączone Kujawy zamek zostaje siedzibą królewskich starostów. Jeden z nich w połowie XVI wieku odnawia i modernizuje budowlę lecz podczas szwedzkiego "potopu" zamek zostaje zniszczony. Nie odbudowany w XIX wieku ostatecznie ulega rozbiórce.
  Do dzisiaj nie pozostał po zamku żaden ślad lecz możliwe jest, że w ziemi znajdują się jego fundamenty czekające na odkrycie.