Żółkiew

amek zbudowany został przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego pod koniec XVI wieku. Była to budowla wzniesiona na planie kwadratu z narożnymi basztami. Skrzydło północne z wieżą bramną i umieszczonym w nim portalem pełniło rolę bramy wejściowej a także znajdował się w nim arsenał zamkowy oraz pokoje dla służby. Dwa boczne skrzydła wschodnie i zachodnie zajmowały budynki gospodarcze natomiast na wprost bramy znajdował się główny pałac - mieszkanie właścicieli zamku oraz wzniesiona około 1635 roku - kaplica zamkowa.
  W późniejszym czasie, za panowania Jana III Sobieskiego zamek odnowiono w stylu barokowym. Była to jedna z ulubionych rezydencji króla Polski wynikająca z faktu, że od 1627 roku właścicielem zamku był ojciec Jana III Jakub Sobieski ożeniony z Teofilą Żółkiewską. Następnie posiadłość przeszła w ręce księcia Michała Kazimierza Radziwiłła zwanego "Rybeńką" wnuka Katarzyny Sobieskiej. I ponownie wnętrza zamku zostają przebudowane tym razem w stylu rokoka.
   Wiek XIX to dla zamku schyłek jego świetności. Odkupiony przez miasto dawny zamek został przeznaczony na cele administracyjne i do dnia dzisiejszego mieści się w nim sąd, urząd starosty, mieszkania dla urzędników a także szkoła. Lecz nie odnawiany powoli niszczeje.