Zawałów

    amek zbudowany został przez rodzinę Makowieckich z początkiem XVII wieku. Była to dwukondygnacyjny budynek mieszkalny mający w trzech swoich narożach pięcioboczne baszty natomiast w czwartym narożniku mieściła się zamkowa kaplica.
      W 1675 roku zamek zostaje zniszczony podczas tureckiego najazdu. Nowy właściciel hetman Stanisław Jabłonowski odbudowuje zniszczoną warownię.
      W późniejszym czasie, gdy zamek należał do Aleksandra Raczyńskiego  gromadzone tam były liczne pamiątki, dzieła sztuki i księgozbiór. Niestety podczas pierwszej wojny światowej w 1915 roku zamek będący na głównej linii frontu zostaje poważnie zniszczony a zgromadzone w nim zbiory zrabowane. Odremontowana budowla w 1917 roku zostaje ponownie zniszczona (podpalona) przez cofające się wojska rosyjskie.