Zasław

amek zbudowany został w 1466 roku przez Jerzego Ostrogskiego, który później przybrał nazwisko Zasławski herbu połączonych Ogończyka z Leliwą. Wzniesiono go nad brzegiem rzeki Horyń i z dwóch stron właśnie ona broniła do niego dostępu. Budowla otoczona była murami ze strzelnicami, fosą z wodą a wjazd prowadził przez most zwodzony i murowaną bramę. Pod zamkiem mieściły się obszerne piwnice.
  Po śmierci ostatniego z rodu Aleksandra w 1676 roku dobra Zasławskich - Ostrogskich przeszły w ręce spokrewnionych z nimi Lubomirskich, także zasławski zamek. Od 1703 roku zamek należy do rodu Sanguszków. Budowla była kilkakrotnie przebudowywana. Ostatecznie uzyskała kształt dwukondygnacyjnego barokowego pałacu, założonego na planie prostokąta a jego budowniczym był Paweł Antoni Fontana. Wjazd prowadził już wtedy przez murowany most postawiony w XVIII wieku. W samym pałacu znajdowały się bogate dzieła sztuki, zbiory obrazów i sztychów, porcelan itp. Później cała kolekcja przeniesiona została do zamku w Sławucie.
  W XIX wieku pałac był niezamieszkały i w 1870 roku książę Roman Sanguszko sprzedał go rządowi, który to urządził w nim koszary dla wojsk rosyjskich.
  W pałacu dwukrotnie był gościem król Stanisław August Poniatowski. Pierwszy raz w 1781 roku wracając z Kamieńca i drugi raz 1787 roku w drodze do Kaniowa.

Obecnie z pałacu pozostała ruina.