Wysokie Litewskie

    amek zbudowany został w połowie XVII wieku przez rodzinę Sapiehów. Była to budowla obronna postawiona na planie zbliżonym do prostokąta otoczona wałami obronnymi i fosą. Wjazd prowadził przez dwukondygnacyjny budynek bramny
      W 1794 roku podczas powstania kościuszkowskiego zamek uległ zniszczeniu i nie został już odbudowany.
      Obecnie po zamku pozostały fragmenty bramy wjazdowej, ścian, piwnic oraz wały.