Wygnanka

    amek zbudowany został nad rzeką Seret z początkiem XVII wieku przez rodzinę Golskich. Pierwotnie na tym miejscu stała drewniana warownia lecz nie zapewniała ona dostatecznego bezpieczeństwa. Postawiono więc nową z kamienia i cegły. Posiadała ona dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, trzy baszty oraz potężne mury obronne z licznymi strzelnicami. W kierunku zachodnim biegły także wały obronne a przy ich zakończeniu stał stary zameczek, z którego później pozostały tylko fragmenty. Podobno zamkowe lochy ciągnęły się pod rzeką aż do wsi Bilcze Złote (legenda czy prawda?).
      Zamek bronił się wiele razy w czasie licznych najazdów tatarskich i nie został przez nich zdobyty. Dopiero w 1655 roku został zdobyty przez wojska kozacko - moskiewskie a później w zamku miał swoją siedzibę turecki basza do 1683 roku.
      Przez cały czas zamek należał do rodziny Potockich lecz z końcem XVIII wieku przechodzi w ręce rodziny Sadowskich. Hieronim Sadowski ostatni z tej rodziny przeznacza cały swój majątek na cele dobroczynne i w zamku od tego czasu mieści się przytułek dla starców i kalek a także szkoła dla dzieci. Opiekę nad całością sprawują Siostry Miłosierdzia (Szarytki) ze Starego Czortkowa.
      Później nie remontowany zamek popada w coraz większą ruinę. Częściowo zostaje on rozebrany, zapada się dach a w jeszcze nie zniszczonych pomieszczeniach znajdują się składy kupieckie.