Ułanów
amek zbudowany został prawdopodobnie w XIV wieku jako strażnica broniąca okoliczną ludność od licznych tatarskich napadów. W 1552 roku ziemie te otrzymuje od króla Polski Zygmunta Augusta przybyła z Macedonii rodzina Dukadzinowiczów - Łukasz, Piotr, Jan i Jerzy. Nie wiadomo co się z nimi stało gdyż w 1570 roku ziemie te dzierżawi Rafał Sieniawski. W tym czasie na sztucznie usypanym wzniesieniu stoi niewielki zamek posiadający trzy wieżyczki, kilka pokoi, broniony jest palisadą i nie posiada żadnego uzbrojenia.
Około 1615 roku zamek zostaje rozbudowany. Do starego zamku dobudowano nowe pomieszczenia, wzmocniono otaczającą go palisadę oraz baszty. Jednak uzbrojenie nie była najlepsze. Zamek miał jedną prywatną armatę oraz 50 hakownic. Z trzech stron budowla otoczona była stawem. W tym czasie dzierżawcą zamku był Paweł Uchański.
  Podczas wojen kozackich zamek został zburzony.
  W 1765 roku właścicielem ziem zostaje starosta winnicki Józef Czosnowski, który odbudowuje otoczone stawem i fosą założenie. Teraz jest to murowana budowla lecz otoczona starymi wałami. Później zmieniali się właściciele miejscowości a po zamku pozostały tylko ruiny.