Tustań.

      amek rozbudowany został około 1340 roku przez Kazimierza Wielkiego. Była to warownia leżąca na szlaku handlowym na Węgry a także strzegąca granicy księstwa Halicko - Wołyńskiego. W owym czasie wielkim zagrożeniem tych ziem były ordy tatarskie. Zamek był także miejscem pobierania opłat tzw. myta oraz udzielał schronienia kupcom. Stąd jego nazwa "tu stań". Pomiędzy czterema grupami skał noszącymi obecnie nazwy: Mała Skała, Ostry Kamień, Kamień i Orzeł (Żłób) mieściła się dawna warownia.
      Zamek wśród skał zbudowany był z drewna, którego konstrukcja przymocowana była do skał. Do dzisiaj oglądać możemy wykute w skałach otwory i wyżłobienia, które stanowiły oparcie dla belek wypełniających przestrzeń pomiędzy skałami. Główny dziedziniec (przy skałach zwanych Kamień), znajdował się na wysokości 51 m n.p.m. Wjazd do zamku prowadził od strony wschodniej. Również przy grupie skał Mała Skała i Ostry Kamień widoczne są ślady po belkowaniach a także cysterna na wodę.
      Opuszczona twierdza została w XV lub XVI wieku.