Turzysk

amek zbudowany został w XIV wieku na miejscu wcześniejszego grodu ruskiego nad rzeką Turija. Pierwotna budowla to drewniane założenie obronne. Następnie zamek zostaje przebudowany lecz od teraz jest to już budowla murowana. Pod zabudowaniami znajdują się podobno olbrzymie lochy i tunele. 
  Król Zygmunt I Stary nadał te ziemie w 1516 roku wraz z zamkiem kniaziowi ruskiemu Romanowi Sanguszcze a po jego śmierci dobra przechodzą na jego brata Fiodora Andrzejewicza. Ten gromadzi i przyłącza do zamku okoliczne dobra lecz nie zawsze zgodnie z prawem. 
  Z końcem XVI wieku majątek jako wiano przechodzi na rodzinę Zasławskich a następnie od 1692 roku należy do rodziny Lubomirskich. W XVIII wieku nowymi właścicielami majątku zostaje rodzina Stadnickich a od 1773 roku  Ossolińscy. Za ich tam bytności dawny zamek zostaje przebudowany na pałac. Następnymi, do których należał majątek i miasto to rodziny  Moszyńskich, Szembeków i Orzeszków.
  Podczas drugiej wojny światowej pałac jak i całe miasto zostały zniszczone. 
  Obecnie po zamku i pałacu nie żadnego śladu.