Tulczyn
amek zbudowany został około 1624 roku przez Adama Kalinowskiego starostę kamienieckiego i rotmistrza królewskiego. Zebrana w 1623 roku rodzina Kalinowskich dokonała podziału majątku i w ten sposób właścicielem miejscowości Tulczyn został Adam Kalinowski żonaty z Katarzyną Strusiówną. To rodzinne zebranie zwołano po tym jak zmarł Stanisław Strus i cały jego majątek przeszedł właśnie na Kalinowskich. Wcześniej właścicielem tych ziem był Walenty Aleksander Kalinowski, który otrzymał je od króla Polski Zygmunta III Wazy w 1609 roku. Sam Walenty zginął w 1620 roku.
 Budowla założona została na planie prostokąta o bokach 75x90 metrów. Broniła go drewniana palisada oraz wał ziemny.
  Pod zamkiem znajdowały się podziemne korytarze - niektóre murowane i tynkowane, studnie oraz pomieszczenia. Przejść tych było 13 i rozchodziły się one w różne strony.
  Podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku zamek został zdobyty przez Kozaków pod wodzą Krzywonosa i Gogola. Miasto i zamek były w rękach Bohdana Chmielnickiego od 1651 do 1654 roku kiedy to odbiły je wojska polskie.
  Obecnie w miejscu gdzie stał zamek znajduje się szkoła.