Toki

    amek zbudowany został na wyspie oblanej jeziorem i połączonej z lądem sztuczną groblą przez Janusza Zbaraskiego wojewodę bracławskiego. Założony został na planie trójkąta z narożnymi basztami i otoczony murem obronnym. Za budulec posłużyły kamień i cegła. Jedna baszta od strony południowej była pięcioboczna, dwie pozostałe miały kształt półkolisty. Na dwóch najniższych kondygnacjach w ścianie znajdowały się strzelnice natomiast najwyższa kondygnacja służyła do celów mieszkalnych i miała okna obramowane kamieniem.
      W 1631 roku zamek stał sie własnością książąt Wiśniowieckich i w ich rękach pozostał do 1744 roku kiedy to zmarł ostatni z tego rodu. Zamek odziedziczyli Czarneccy a po nich stał się własnością rodziny Matkowskich.
       Podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku zamek został zdobyty i zniszczony przez kozaków a odbudowany ponownie uległ zniszczeniu w 1675 roku tym razem uczynili to Turcy. Ponownie odbudowany dotrwał do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Później opuszczony popadał w ruinę a materiał z niego brany po kryjomu służył jako budulec.
      Po zamku pozostała pięcioboczna baszta i fragmenty murów.