Tajkury

    amek zbudowany został w XVI wieku przez książąt Wiśniowieckich. Była to budowla na planie czworoboku z basztami w narożach. W późniejszym okresie należał do rodziny Sapiehów następnie Czołhańskich, Jełowieckich, Pepłowskich i Ilińskich.
      W 1825 roku pożar zniszczył zabudowę zamkową. Pięćdziesiąt lat później ówczesny właściciel hrabia Aleksander Iliński sprzedaje zrujnowaną budowlę żydom a ci rozbierają zamek uzyskując materiał budowlany.