Świrz

  amek zbudowany został w XV wieku przez rodzinę Świrskich. Położony jest na wzniesieniu i z trzech stron otoczony wodą. Wejście do zamku prowadzi przez długi most nad sztucznie pogłębionym parowem. Pierwotnie most był zwodzony a wjazd odbywał się przez wieżę bramną na dziedziniec główny. Dziedziniec ten otoczony był  jednokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi i połączony z drugim dziedzińcem, gospodarczym, leżącym niżej - schodami. Ponieważ oba te dziedzińce leżały na różnych poziomach każdy z nich miał osobny wjazd. Dziedziniec gospodarczy otaczały między innymi stajnie a na środku znajdowała się studnia.
    Cały zamek założony był na planie czworoboku, posiadał dwie czworoboczne baszty po stronie północnej i zachodniej a za budulec posłużyły kamienie i cegła. Opis ten dotyczy przebudowanego w XVII wieku zamku przez jego właściciela Aleksandra Cetnera po zniszczeniach spowodowanych wojnami kozackimi w 1648 roku.
   W 1772 roku zamek zdobyty został przez wojska tureckie lecz szybko później odremontowany. Do początku XIX wieku zamek należał do rodziny Cetnerów ale przez następne stulecie jego właściciele często się zmieniali.
  W 1914 roku zamek strawił pożar lecz znowu został odnowiony a jego ostatnim właścicielem był Tadeusz Komorowski "Bór" i jego żona Irena.