Stepań
  rewniany zamek zbudowany został przez książąt ruskich. Była to trudno dostępna warownia położona pośród mokradeł i bagien rzeki Horyń.
    W XVI wieku książę Konstanty Iwanowicz Ostrogski wzniósł gotycką murowaną budowlę obronną. Założona była na planie kwadratu. Długość boku bronionego przez wysoki na 10 metrów wał wynosiła około 90 metrów a w narożnikach znajdowały się cztery bastiony. Przed wałem znajdowała się głęboka fosa. W skład założenia wchodził murowany budynek mieszkalny, pod którym rozciągały się lochy, baszta i zabudowania gospodarcze.
    Po Ostrogskich właścicielami majątku wraz z zamkiem została rodzina Lubomirskich, od 1775 roku Potockich a od 1780 Worcelów. Oni to postawili poza obrębem zamku nowy pałac.
    W połowie XVIII wieku zamek popadł w ruinę.
    W czasie swojej świetności gośćmi na zamku byli między innymi: król Polski Stefan Batory (stojącą basztę ludność nazywa basztą Stefana Batorego), Stefan Czarnecki w 1649 roku po wygranej bitwie z Kozakami, Karol XII czy car Piotr Wielki z żoną Katarzyną I.
    Obecnie po zamku pozostał wysoki wał.