Stare Troki

amek zbudowany został przez księcia Giedymina przed 1321 rokiem. Zniszczony został przez Krzyzaków w 1391 roku i nie był już odbudowany. 
  Na zamku tym odbyło się wesele syna Giedymina Kiejstuta z Birutą a także urodził się tutaj w 1350 roku Witold późniejszy Wielki Książę Litewski.
  W 1405 roku ruiny zamku zostały przekazane sprowadzonym z Tyńca benedyktynom i na ich miejscu stanął klasztor. Pożar zniszczył budowlę w 1717 roku lecz w późniejszym czasie został odbudowany. 1840 rok to odebranie i częściowe zniszczenie klasztoru przez władze rosyjskie. Obecnie w ocalałym budynku znajduje się plebania.
Wewnątrz obiektu znajdują się prawdopodobnie pozostałości Giedyminowego zamku.