Sokol
(
obecnie Sokul)

 iejscowość leżąca na lewym brzegu rzeki Styr należała do książąt Zbaraskich a od drugiej połowy XVI wieku do książąt Sokolskich, która stała się ich gniazdem rodowym. Prawdopodobnie to oni właśnie wznieśli tutaj obronny zamek otoczony wałami. 
 W 1564 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie z rąk króla Zygmunta Augusta.
  Następnymi właścicielami zamku i miasta byli Jełowieccy a w drugiej połowie XIX wieku Stępkowscy. Ci ostatni na miejscu dawnej warowni wznieśli dwór, który także nie dotrwał do czasów obecnych. 
  Po zamku pozostały tylko ślady wałów obronnych.