Skałat

    amek zbudowany został około 1630 roku przez miecznika halickiego Krzysztofa Wichrowskiego. Założony został na planie czworoboku z pięciobocznymi basztami w narożnikach.
     Późniejszymi właścicielami zamku była rodzina Firlejów, która to otrzymała go jako wiano. Córka Wichrowskiego Weronika wyszła za mąż za kasztelana sanockiego Jana Firleja.
      Podczas wojen kozackich zamek uległ zniszczeniu i dopiero w XVIII wieku został odbudowany. W tym czasie był on własnością Marii z hr. Wodzickich Scypionowej. Wjazd do zamku prowadził przez kamienną bramę z dwoma furtkami po bokach, na której umieszczono kamienne płyty z historią budowli a także rzeźbę rycerza stojącą na szczycie bramy. Rycerz ten oparty jest na tarczy, na której znajdują się herby Jelita, Rawicz, Leliwa i Scypion. Ten fragment zamku pochodzi z 1795 roku.