Siesiki

      amek zbudowany został nad jeziorem Siesiki przez księcia Dowmunta syna Romunta. Była to dwukondygnacyjna budowla obronna z czterema wieżami w narożach. Z trzech stron budowlę otaczała fosa. Z początkiem XVIII wieku zamek przechodzi w ręce Radziwiłłów jako wiano wniesione przez Elżbietę Dowmontównę, która to wyszła za mąż za krajczego litewskiego Leona Radziwiłła.
      Należący do Radziwiłłów zamek w 1745 roku odkupiła rodzina Dowgiałłów. W latach 1820 - 1830 ówczesny właściciel Dominik Wawrzyniec Dowgiałło (1789 -1857) przebudował założenie. On sam zaprojektował a także nadzorował przebudowę. Po zakończeniu prac zamek posiadał jedną wieżę okrągłą i jedną czworoboczną, pozostałe dwie baszty zostały rozebrane. Następnym właścicielem był Stanisław Grzegorz Ignacy Konstanty Dowgiałło herbu Zadora (1822 - 1905) i do końca drugiej wojny światowej zamek należał do tej rodziny. Ostatnim właścicielem zamku był Oskar Jan Dowgiałło (1902 - 1988).
      W zamku znajdowała się pokaźna kolekcja książek (ok. 5 000 tomów), był zbiór obrazów, kolekcja broni oraz zbroi a także archeologiczne eksponaty.
      Obecnie zamek stoi nie zamieszkały, został wyremontowany dach a reszta czeka na odrestaurowanie.