Rzyszczów

amek zbudowany został prawdopodobnie w XVI wieku. W tym czasie miejscowość miała dwóch właścicieli. Jedna połowa zwana Horodyszczem była własnością Skobiejków Kordyszów a druga należała do Chaleckich. W 1588 roku Filonowa Kordyszowa sprzedała swoją połowę Rzyszczowa (Horodyszcze), Chodorów, Hulatycze i Woronów Andrzejowi Chaleckiemu. Druga połowa miejscowości należała do Jerzego Chaleckiego i w tej części stał niewielki obronny zamek. Po bezpotomnej śmierci Jerzego całość przeszła w ręce brata – Andrzeja. Zamek Chaleckich stał w samy miasteczku, które w tym czasie otoczone było obronną palisadą.

Około 1616 roku ówczesny właściciel miasteczka i okolicznych wiosek książę Antoni Tyszkiewicz, kanonik wileński, sprzedał cały majątek Aleksandrowi Konstantemu Woroniczowi a sam przeniósł się na Litwę. Woronicz wybudował na wznoszącej się nad miejscowością górze nowy zamek. Była to budowla broniona przez wysoki wał, drewnianą palisadę a w narożnikach stały baszty.

Podczas buntu Janenka - Pawła Janenki Chmielnickiego, krewnego Bohdana Chmielnickiego w 1678 roku zamek zajęty został przez jego stronnika - Truszczenkę. Wojska kozackie i rosyjskie zdobyły go po krótkim oblężeniu i spaliły.

W późniejszych latach zmieniali się właściciele Rzyszczowa i okolic. W 1739 roku właściciel części majątku, kanonik wileński, książę Antoni Tyszkiewicz sprzedał majątek Stanisławowi Szczeniowskiemu, staroście trechtymirowskiemu. Ten odbudował spalony zamek i mieszkał w nim do 1751 roku kiedy to ponownie warownia została spalona tym razem przez hajdamaków. Wtedy to na leżącym na Dnieprze, naprzeciw Rzyszczowa, ostrowie wybudował drugi zameczek. Jednakże i on został zdobyty przez hajdamaków a sam Szczeniowski musiał uciekać. Hajdamacy byli to zbiegli chłopi, zubożali mieszczanie i kozacy, którzy tworzyli bandy trudniące się rozbojem i napadami.

Jeszcze w XIX wieku widoczne były pozostałości zamku.