Rychty

    amek zbudowany został w 1507 roku przez rodzinę Lanckorońskich nad rzeką Żwańczyk. Była to niewielka budowla obronna o wymiarach 57x64 m. mająca w narożach niewysokie baszty. Całość otaczały mury. Z jednej strony przylegał do nich budynek mieszkalny a na przeciw niego była główna brama wjazdowa.
      Podczas wojen z Kozakami i Turkami zamek był oblegany a jego komendantem był między innymi Wołodyjowski.
      W latach 1672 -1699 warownia znalazła się w rękach tureckich. 
      Później zamek należał do rodziny Humieckich, która przebudowała założenie, następnie do rodziny Płońskich.
      W połowie XIX wieku, gdy właścicielami zamku była rodzina Rożałowskich zbudowano na jego terenie dwukondygnacyjny pałac. Wejście prowadziło przez ryzalit zakończony trójkątnym tympanonem. W narożach dawnego dziedzińca pozostały cztery czworoboczne baszty nakryte szpiczastym dachem - pozostałość dawnego zamku. Pierwotnie połączone one były murem obronnym, który później został wyburzony. Pałac uległ spaleniu w 1917 roku a po zakończeniu drugiej wojny światowej, po 1945 roku  został rozebrany.