Kremity
/obecnie Łozowoje/
/niem. Cremitten, Kremitten/
amek zbudowany został w XIV wieku przez zakon krzyżacki. Był to założony na planie czworoboku, czteroskrzydłowy budynek mieszkalny z narożnymi wieżami.
  Miał w nim swoj± siedzibę zakonny komornik a podlegał on komturowi z Królewca.
  W 1391 roku go¶ciem na zamku była małżonka wielkiego księcia litewskiego - Witolda.
  Do dnia dzisiejszego z zamku pozostały tylko nieliczne fragmenty murów.