Girmo
/obecnie Russkoje/
/niem. Germau/
amek zbudowany został około 1270 roku przez zakon krzyżacki na miejscu wcześniejszego grodu pruskiego. Nazwa tego zamku brzmiała "Gyrme" i początkowo była to budowla drewniana. W latach 1330 - 1340 zamek przebudowano na ceglano- kamienny. Południowo - zachodni narożnik zajmowała wieża obronna. W części wschodniej mieściła się kaplica, do której w późniejszym okresie dobudowano trzyprzęsłową nawę. Po tej przebudowie długość kościoła wynosiła ok. 43 m.
  Wojna trzynastoletnia (1454 - 1466) przyniosła częściowe zniszczenie budowli a tym samym utratę jej obronności.
   Po sekularyzacji zakonu zamkowy kościół przejęli ewangelicy a w 1565 roku zamkową wieżę przerobiono na dzwonnicę.
  Od 1581 roku zamek pełnił funkcję siedziby mistrza bursztyniarskiego i komory bursztyniarskiej a w latach 1644 - 1693 mieścił sie tu także sąd bursztyniarski.
  Zamkowy kościół został zniszczony w 1945 roku. Wcześniej bo w 1939 odkryto w nim gotyckie malowidła z lat 1340 - 60.
  Obecnie po zamku nie ma śladu a z kościoła pozostały niewielkie fragmenty muru wschodniego.