Gierdawy
/obecnie Żeleznodorożnyj /
/niem.Gerdauen/
amek zbudowany został w 1325 roku przez komtura Heinricha von Eysenberga.Była to ceglano-kamienna budowla otoczona wałami i fosą. Wcześniej w tym miejscu znajdował się gród pruski a następnie w 1270 roku Krzyżacy zbudowali swój pierwszy zamek - drewniany, który w póżniejszym czasie został zniszczony. 
  Przeznaczeniem warowni była obrona ziem należących do Zakonu przed atakami Litwinów. Budowla spełniła swoje zadanie gdyż w 1347 roku Litwinon nie udało się jej zdobyć pomimo oblężenia. Jak prawie przy każdym zamku tak i tutaj wokół niego zaczęli osiedlać się ludzie, głównie Niemcy tworząc podgrodzie. Miało to miejsce w połowie XIV wieku a komturem był Winrich von Kniprode. Z końcem XIV wieku (1398 r.) znacznie rozwinięta osada otrzymała prawa miejskie. Nadał je wielki mistrz Zakonu Ulrich von Jungingen. Nowe miasto zostało otoczone murem obronnym (1406 rok).
  Podczas wojny trzynastoletniej zamek został w znacznej mierze zniszczony.
  W drugiej połowie XVII wieku nie zamieszkały zamek został sprzedany. W 1872 roku w jego miejscu wybudowano pałac, który został rozebrany w XX wieku.
  Z zamku pozostały niewielkie fragmenty.