Rohatyn
amek zbudowany został w 1567 roku. Były to trzy podpiwniczone budynki mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze takie jak kuchnia, spiżarnia czy piekarnia znajdowały się w drugiej części zamku. Do zamku prowadziły dwie bramy poprzedzone mostami zwodzonymi. Wjazd jedną z nich od strony miasta prowadził przez cmentarz. 
  Wojny kozackie a także polsko - moskiewskie w XVII wieku przyczyniły się do znacznego zniszczenia zamku a lustracja w 1663 roku podaje iż budynki miały być rozebrane i od nowa postawione. ("wiazd do zamka od miasta przez cmentarz, poty m iest wałem opasany do koła; pokoie na sklepach postawione; budynki o dachach 3, ale barzo słabe, na lato będą ich rozbierać, a stawiać insze; na drugiej stronie zamku: kuchnia, piekarnia, spiżarnia.")
 Spisy podskarbińskie z 1770 roku podają iż rohatyńskie starostwo niegrodowe składa się z miasta Rohatyna, zamku i 5 wsi. Właścicielem majątku w tym czasie był Józef Bielski. Od 1775 roku dobra przeszły w ręce księżnej Zofii Lubomirskiej jako rekompensata za zajęcie jej dziedzicznych dóbr w Dobromilu. Ofiarodawcą był rząd austriacki.