Raudany

    ierwszy drewniany zamek zbudowany został przez Henryka Bawarskiego, komtura krzyżackiego i zwany był Bayersburg. Właśnie podczas jego oblężenia w 1339 roku zginął dziadek Władysława Jagiełły książę Giedymin. Po jego śmierci dowództwo nad wojskiem objął najstarszy syn  Montwid i ponownie uderzył na zamek. Po kilkudniowym oblężeniu warownia została zdobyta a załoga wzięta do niewoli. Jednak w 1343 roku Krzyżacy odzyskali zamek lecz został przez nich zburzony. 
     Zamek murowany, postawiony o milę bliżej niż wcześniejszy, zbudowany został na wysokim brzegu rzeki Niemen w 1343 roku przez mistrza zakonu krzyżackiego Ludolfa Koeniga von Weitzau. Zbudowany z czerwonej cegły i nie otynkowany został po litewsku nazwany Raudonas czyli czerwony. Była to budowla założona na planie czworoboku z narożnymi wieżami.
    Prawie czterdzieści lat później zamek zdobył Wielki Książę Litewski Witold. Po pokoju toruńskim w 1411 roku miejscowość wraz z zamkiem powróciła w granice państwa polsko-litewskiego.
   Król Polski Zygmunt August nadał zamek Kryszpenowi Kirszenstejnowi. On to przebudował zamek w stylu renesansowym.
    W 1795 roku nowym właścicielem zamku zostaje Płaton Zubow, faworyt carycy Katarzyny II. Na początku XIX wieku zamek zostaje ponownie przebudowany, tym razem w stylu neogotyckim. Inicjatorką przebudowy była córka Zubowa. Zbudowano wtedy między innymi wysoką, 33- metrową wieżę, która uległa zniszczeniu w 1944 roku. Po wojnie została odbudowana.
    W XIX wieku następuje jeszcze jedna przebudowa zamku. Tym razem z polecenia nowego właściciela Fario de Castro powstaje pałacowa rezydencja w stylu pseudoklasycznym.