Połonne
amek zbudowany został w XIII wieku przy ujściu Chomorca do Chomara. Pokój zawarty w 1366 roku pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Lubartem zamek pozostawia w rękach litewskich.
  W późniejszym czasie zamek za zasługi dla Rzeczpospolitej dostaje się w ręce Lubomirskich. Wojewoda krakowski Stanisław umacnia założenie wałem i murem w 1640 roku. Na zamku znajduje się także 80 dział oraz innych potrzebnych do obrony sprzętów oraz zapasy żywności dla załogi na okres trzech lat. Załoga zamku składała się międzi innymi z puszkarzy i 400 piechurami.
  W 1648 roku Kozacy pod wodzą Maksyma Krzywonosa zdobywają miasto i zamek i mordują prawie wszystkich mieszkańców.
  W 1761 roku na zamku zatrzymał się król Polski Stanisław August Poniatowski wracający z Kamieńca Podolskiego.
  Przed spodziewaną wojną z Rosja w 1792 roku została wzmocniona obronność zamku.
  Po drugim rozbiorze Polski miejscowość przeszła w ręce Rosji. Zamek uległ zniszczeniu i nie wiele z niego pozostało.