Nowosiółki Zahalczyckie

amek zbudowano w XVI wieku a jego budowniczymi była rodzina Halków. Założono go na planie czworoboku a otaczały go mury obronne i wały.
W roku 1695 roku Joanna Sieniawska poślubiła Stefana Potockiego i wniosła w posagu Nowosiółkę Zahalczycką oraz Gołogóry i Olszanicę. Wtedy też (1726 rok) powstały pierwsze plany budowy pałacu wykonane przez Jacoba de Logau. Czy w tym czasie został on wybudowany trudno powiedzieć, gdyż brak jest  jakichkolwiek danych o początku jego budowy co pozwala tylko na podanie przypuszczalnego okresu jego powstania.

Prawdopodobnie dopiero w wieku XVII na miejscu zamku stanął pałac, zbudowany przez starostę kaniowskiego Mikołaja Potockiego. W 1811 roku pałac został ponownie przebudowany a autorem projektu był Jerzy Głogowski. Umieszczono w nim klasztor i szpital sióstr szarytek. Wiek XIX to kilkakrotne przebudowy, w wyniku których ostatecznie zatracił on swój XVII wieczny wygląd. Przy części zamkowych murów obwodowych postawiono arkadowe galerie a przy następnych remontach ich miejsce zajęły przybudówki, gdzie dawny mur był tylną ich ścianą.Resztki fundamentów dawnego założenia wykorzystano przy nowych budowach.
Po drugiej wojnie światowej klasztorne zabudowania zostały rozebrane i pozostała tylko kaplica.

Obecnie pozostałości zamku to tylko ślady ziemnych umocnień.