Nowomalin

amek zbudowany został w XIV wieku. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1392 roku i dotyczy nadania jakie zrobił król Władysław Jagiełło na rzecz swojego brata - Świdrygiełły. Otrzymał on między innymi wieś Głuche wraz ze znajdującym się tutaj zamkiem. Książę rozbudował niewielką warownię na początku XV wieku. 
  Zamek zbudowany był na planie pięcioboku, z dużym wewnętrznym dziedzińcem, z basztami w narożach a wjazd do środka prowadził przez bramę i zwodzony most. Budowlę z trzech stron otaczała woda.
Od 1430 roku zamek znajduje się w rękach rodziny Jeło - Malińskich. Jeden z nich Jan Kanty Maliński zmienia nazwę miejscowości na Nowomalin (1550 rok).
  Z końcem XVII wieku w obrębie starego zamku, wzniesiony zostaje barokowy pałac. Później zamek przechodzi w ręce rosyjskie lecz w 1802 roku zostaje zakupiony przez rodzinę Sosnowskich i przeżywa ponowny rozkwit. Powstaje wtedy między innymi kaplica z pięcioma wieżyczkami w miejscu zniszczonej baszty północnej. Rozbudowany i wyremontowany jest w tym okresie jedną z najokazalszych budowli na Wołyniu.
  Następne lata to częste zmiany właścicieli a byli nimi rodziny  Falkowskich, Chodkiewiczów i do 1939 roku Dowgiałłów.
  Podczas drugiej wojny światowej zamek uległ zniszczeniu i do dzisiaj pozostały jedynie zrujnowane fragmenty murów.