content="zamek, ¶redniowiecze, renesans, barok, wały, mury, fosa, most zwodzony, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, wiek, odbudowa, rekonstrukcja, remont, wieża, baszta, bastion, kurtyna, kruzganek, arkady, studnia, rozbudowa, przebudowa, pałac, dwór, król, książę, książęta, dziedziniec, wjazd, brama, rozbójnicy, rycerz, wojna trzydziestoletnia, husyci, wojny husyckie, zniszczony, zniszczenie, połowa, styl, budowla, budynek, warownia, park, zabudowania, fragmenty, herb, topór, póĽnogotyckie, kolumny, podzamcze, skała, rzeka, zakole, północ, południe, wschód, zachód,">  

Nowogródek


AUTOR  STRONY JESZCZE MNIE NIE
OPISAŁ. ZROBI TO WKRÓTCE, ALE
DZIAŁAJˇ IKONY POWYŻEJ.