Międzyrzec Ostrogski

    ie wiadomo kiedy zbudowany został zamek w Międzyrzeczu lecz w XIV wieku był on własnością książąt Ostrogskich. Założenie to składało się z przed zamku i zamku właściwego. Była to drewniana budowla obronna, w skład której wchodził budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz zbudowana w 1460 roku cerkiew.
      W XV wieku kniaziowie Wasyl a później jego syn Iwan Ostrogscy przebudowali drewniany zamek na gotyckie, murowane założenie. Zbudowano kamienne mury obronne oraz wały ziemne. W każdym z czterech narożników znajdowała się dwukondygnacyjna, sześcioboczna wieża obronna. Powstałe mury miały 1,5 metra szerokości a ich wysokość wynosiła od 5 do 8 metrów. W południowo - wschodnim narożniku zbudowano budynek gospodarczy przylegający do muru i narożnej baszty. Wjazd na dziedziniec prowadził przez trzykondygnacyjną bramę wjazdową umieszczoną w murze obronnym.
      Stojąca na zamkowym dziedzińcu cerkiew zbudowana została przez księcia Konstantego Ostrogskiego w początku XIV wieku w miejsce wcześniejszej drewnianej, która uległa spaleniu. W 1612 roku książę Janusz Ostrogski podarował cerkiew zakonowi franciszkanów. Została ona przemieniona na kościół katolicki i dobudowano do niej klasztor. Po kasacie zakonu kościół zamieniono na cerkiew.
      Obecnie oglądać możemy prawosławną cerkiew zamkową, ruiny budynku gospodarczego a wszystko otoczone murami.