Miadzioł    amek zbudowany został na przełomie XVI i XVII wieku na wyspie znajdującej się na jeziorze Miastra. Pierwotnie była to kamienna, okrągła wieża o średnicy ok. 17,5metra, grubość jej murów dochodziła do 3,5 metra i na taką samą głębokość kopane były fundamenty. Materiał jaki użyto na jej budowę to duże kamienne głazy oraz cegła połączone zaprawą. Następnie dobudowano do niej budynek mieszkalny. Zbudowany został na planie prostokąta, posiadał sklepione piwnice a grubość muru wynosiła około 2 metrów. Szerokość budynku to 10 metrów natomiast jego długość nie jest dokładnie znana. Wewnątrz murów znajdowały się także budynki gospodarcze a cała budowla obronna połączona była z miastem drewnianym długim na 400 metrów mostem. Zamek posiadał także wieże obronne. I tutaj ich ilość jest różnie podawana. Według jednych było ich trzy, według drugich - pięć. Zamek otaczał kamienny mur obronny o różnej grubości. Od strony jeziora wynosiła ona od 1,5 do 1,7 metra natomiast od strony wschodniej 2,0 metra. W XVII wieku dookoła zamku postawiono pięć półokrągłych, kamiennych bastionów ze strzelnicami, które dodatkowo ochraniały mury a grubość ścian tychże bastionów wynosiła 2,5 metra. w tym czasie powstała także fosa z wodą oraz gliniany wał ziemny. Podczas wojny północnej (1700-1721) zamek został zniszczony. Legenda głosi jakoby zamek połączony był z miastem podziemnym tunelem wykopanym pod jeziorem.