Merecz

amek zbudowany został w XIV wieku i był on jedną z warowni broniącą dostępu do Troków i Wilna. A była to często wykorzystywana droga przez oddziały krzyżackie. Zamek w tamtym czasie nosił nazwę Merkenpille lub Merken. 

 W 1377 roku budowla została zdobyta przez wojska krzyżackie pod wodzą Gotfryda von Lindena. W 1391 roku zamek zdobył skłócony w tym czasie z Jagiełłą książę Witold. Ponownie zamek uległ zniszczeniu w 1394 roku lecz tym razem napadu dokonali Krzyżacy dowodzeni przez Konrada von Jungingena. I ponownie zamek został odbudowany lecz prawie 10 lat później znowu zostaje zdobyty przez Krzyżaków. Dowodzi nimi Werner von Tettingen.
  W 1418 roku na zamku przebywał król Władysław Jagiełło a trzy lata później przyjmował na nim posłów czeskich, którzy oferowali mu koronę Czech. W dalszych latach zamek został rozbudowany a ludność nazywała go "zamkiem królowej Bony".
Po zakończeniu wojny trzynastoletniej budowla traci swoje znaczenie militarne. Na przełomie XV i XVI wieku zamek zostaje opuszczony i popada w ruinę.
 Do dzisiaj na zamkowym wzgórzu widoczne są tylko ślady dawnych wałów obronnych.