Lubcz

      amek zbudowany został prawdopodobnie przez rodzinę Kiszków. Ziemie te nabyli oni od wojewody wileńskiego Albrychta Gasztołda. Po Kiszkach nowymi właścicielami ziem i zamku została rodzina Radziwiłłów.
      Zamek zbudowany był nad rzeką Niemen, na planie czworoboku. Posiadał skrzydła mieszkalne i zabudowania gospodarcze. W narożach stały cztery baszty a całość otoczona była głęboką fosą. Jedna z baszt służyła jako brama wjazdowa. Była to masywna, postawiona na planie kwadratu, czterokondygnacyjna budowla. Dwie niższe kondygnacje były kwadratowe natomiast dwie wyższe - ośmioboczne. Grubość muru dochodziła do dwóch metrów a zakończeniem baszty był ośmiospadowy dach stożkowy. Baszta ta dotrwała do naszych czasów tak jak i druga kwadratowa. Obie odremontowane po drugiej wojnie światowej.
      Wnuczka księcia Dominika Radziwiłła -Maria Hohenlohe przebudowała jedno skrzydło z dawnego zamku na neogotycki pałac. Następna właścicielka zamku oraz pałacu Lidia Nabokow Peucker urządziła go z przepychem. Znajdowały się w nim między innymi oryginalne meble japońskie i tureckie a także galeria obrazów. Wszystko to uległo zniszczeniu podczas pierwszej wojny światowej. Pomiędzy wojnami budowla została częściowo odremontowana.
      Obecnie podziwiać możemy pałac a także dwie baszty dawnego założenia zamkowego.