Tukuma
/niem. Tuckum/
amek zbudowany został w latach 1299 - 1306 przez mistrza Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotfryda von Rogga. Warownia znajdowała się na wzgórzu i była siedzibą mistrzów krzyżackich, którzy od czasu do czasu w niej przebywali.
  Po zniesieniu zakonu krzyżackiego zamek i okolice otrzymał w lenno od króla polskiego kurlandzki ksiądz Godfryd Kettler. Miało to miejsce w 1561 roku.
  W 1617 roku zamek był siedzibą starosty grodowego. 
  Zamek trzykrotnie "gościł" wojska szwedzkie w 1622, 1625 i 1658 roku.
  Z początkiem XVIII wieku przeprowadzona lustracja stwierdza, że zamek jest nie zamieszkały i chyli się ku ruinie.
  W 1730 roku część murów zamku ulega zawaleniu. W 1740 roku książę Ernst Biron pozwolił na wykorzystanie materiału z zamku do nowych budowli z czego chętnie skorzystali mieszczanie.
  Wokół zamku na przestrzeni wieków rozrosła się osada, która dopiero w 1799 roku otrzymała prawa miejskie.
  Z zamku pozostała wieża, która odbudowana w XVIII wieku służyła jako więzienie a następnie jako magazyn zboża. Od 1995 roku mieści się w niej miejskie muzeum.