Ryga
  /niem. Bischofshof/

  amek zbudowany został w latach 1330 - 1340 przez Zakon krzyżacki. Miało to miejsce po wojnie jaka wybuchła pomiędzy Zakonem Kawalerów Mieczowych a mieszkańcami miasta Ryga. Mieszczanie wojnę przegrali i w konsekwencji po podpisaniu kapitulacji 30 marca 1330 roku zmuszeni zostali do wydzielenia terenu na budowę nowego zamku. 15 czerwca 1330 roku ówczesny mistrz Zakonu Everhard von Monheim symbolicznie rozpoczął budowę, która trwała około 10 lat.
  Zamek był siedzibą Mistrza Zakonu w latach 1340 - 1429, 1434 - 1470 oraz 1471 - 1480. 
    W tym okresie powstała czteroskrzydłowa budowla obronna z kwadratowymi narożnymi wieżami. Była to najmocniejsza budowla zakonna i posiadała największe zapasy żywności oraz uzbrojenia w owym czasie. Znajdował się w niej także pokaźny skarb Zakonu w złocie, srebrze, biżuteri i innych przedmiotach. 
    W podpisanym akcie kapitulacji wspomniano także o tym, że mieszczanie mogą wybudować mur obronny między miastem a nowo budowanym zamkiem i taka też budowla powstała.
   W 1481 roku ponownie wybuchła wojna pomiędzy Zakonem a mieszczanami. Nastąpiło oblężenie zamku, w efekcie którego dnia 18 maja 1484 roku jego załoga zmuszona została do poddania się i opuszczenia warowni. Znajdujący się tam skarb w części zdołano jednak wcześniej wywieźć a pozostałą częścć wypłacono najemnikom.
    W trzy dni po zdobyciu zamku Rada Miasta uchwaliła, że budowla ma być rozebrana. Zamek został wysadzony w powietrze a uzyskany materiał ponownie użyto do budowy nowych domów. Z całego założenia pozostały tylko piwnice.
    Jednakże wojna się jeszcze nie skończyła i pomimo zdobycia zamku trwała do 1491 roku. Wtedy to miała miejsce w pobliżu miejscowości Adazi bitwa pomiędzy wojskami Zakonu a mieszczanami, którzy ponieśli w niej klęskę. W miejscowości Valmiera podpisano więc 30 marca traktat pokojowy, na mocy którego miasto ma odbudować zniszczony wcześnej zamek. Początek prac miał nastąpić za miesiąc a całość ukończona za 6 lat. Jednak mieszczanie nie wywiązali się z warunków i dopiero po naciskach Mistrza Zakonu -  Woltera von Plettenberga prace ruszyły. Był rok 1497.