Rinda
/niem. Angermunde/
amek zbudowany został około 1249 roku przez biskupa kurlandzkiego Ditricha von Greningensa. 
Jednakże pierwsze wzmianki w dokumentach o zamku pochodz± z XV wieku a jego położenie wskazuje mapa z wieku XVI.
  W XVI wieku była to kamienno - murowana budowla obronna a od około 1570 do 1581 roku należała do biskupa kurlandzkiego Magnusa. Zamek służył także jako miejsce pobytu ówczesnych możnowładców podczas polowań w okolicznych lasach.
  W czasie trwania wojny północnej zamek został zniszczony.
  Do chwili obecnej pozostały z niego niewielkie fragmenty zarosłe traw±.