Aluksne
/Marienburg/

ierwszy, drewniany zamek wzniesiony został przez Zakon Kawalerów Mieczowych. Następny już kamienny wybudowany został w 1342 roku na wyspie, na jeziorze z polecenia mistrza Burharda I von Dreylebena. Ze stałym lądem zamek połączony był drewnianym mostem. Budowla służyła za mieszkanie dla komturów a pierwszym jego mieszkańcem był Arnold I von Vietinghoff.
  W 1390 roku zamek został zniszczony przez wojska litewskie pod wodzą księcia Witolda.
  Rok 1560 to zajęcie zamku przez wojska rosyjskie Iwana Groźnego podczas pierwszej wojny północnej.
  Przez prawie 70 lat (1561 - 1629) zamek należał do Rzeczpospolitej Obojga Narodów a później jego właścicielami zostali Szwedzi.
  W 1702 roku nastąpił kres zamku. Oblegany przez Rosjan pod dowództwem Szeremietiewa został wysadzony w powietrze przez broniącego się w nim szwedzkiego kapitana atrylerii - Wulfa.
  Do chwili obecnej zachowały się mury obwodowe dawnego zamku a w nich urządzono amfiteatr.