Daugavgriva
     /niem. Dünamünde, pol. Dynemunt, Dyjament/
 
                  
 

WŁA¦CICIEL STRONY JESZCZE MNIE NIE
OPISAŁ. ZROBI TO WKRÓTCE, ALE
DZIAŁAJˇ IKONY POWYŻEJ.