Łanowce

    amek zbudowano w połowie XV wieku. W 1568 roku został on rozbudowany przez ówczesnego właściciela Sawę Jełowieckiego. Była to drewniana budowla obronna, która została zniszczona przez wojska kozackie podczas ich buntu w 1649 roku.. 
      Następna budowla powstała w latach 1665 - 1669. Miała ona kształt trapezu, w narożach stały okrągłe, drewniane wieże a od strony północnej znajdowała się podwójna linia fos. Całość otaczały wały ziemne. Ta z kolei budowla nie stała zbyt długo bo już w 1672 roku uległa częściowemu zniszczeniu przez wojska tureckie a odremontowana dotrwała do 1678 roku kiedy to ponownie zniszczyli ją Turcy.
      Obecnie na wzgórzu możemy zobaczyć wały ziemne i fosy.